Deepublish Digital Store

E-Book Al-Fathu Al-Hanif syarah Al-Mukhtashar Al-Lathif

Detail Ebook

Penulis
Luthfi Afif Ibnu Syahid, Lc.
Halaman
viii, 172 hlm
Tahun Terbit
2024

Penerbit
Deepublish Digital

Beli Buku

Sinopsis Buku

E-Book Al-Fathu Al-Hanif syarah Al-Mukhtashar Al-Lathif

Al-Mukhtashar Al-Lathif adalah kitab fikih mazhab Imam Syafi’i, ringkasan dari kitab yang bernama “Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah” yang ditulis oleh ulama Yaman yang bernama Abdullah Ba-Fadhl. Kitab ini sangat ringkas dan mencakup bab ibadah, yang meliputi taharah, salat, zakat, puasa dan haji, dan juga membahas bab jual beli.

Adapun Al-Fathu Al-Hanif Syarah Al-Mukhtashar Al-Lathif ini;

  • diambil dari berbagai rangkuman catatan Penulis,
  • diperkaya dengan faedah-faedah fikih, dan
  • bertugas menjelaskan bab-bab dan pasal-pasal yang ada di Al-Mukhtashar Al-Lathif,

yang menginduk kepada tiga syarah utama : Al-Fawaid Al-MardhiyyahAl-Bayan Wa Al-Ta’rif, dan Al-Manhal Al-Warif.

Bab ibadah dan muamalah adalah dua bab besar dalam pembahasan fikih. Kedua bab ini dikemas secara ringkas dengan bahasa yang sederhana di dalam kitab ini, yang mana akan memudahkan para pemula untuk mempelajari serta memahaminya.

Buku ini mengajak para pembaca yang budiman memahami segelintir permasalahan fikih dasar, agar ibadah dan muamalah kita semua lebih sesuai dengan tuntunan agama.

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:

  • Thaharah
  • Salat
  • Salat Berjemaah
  • Zakat
  • Puasa
  • Haji
  • Jual Beli

E-Book Al-Fathu Al-Hanif syarah Al-Mukhtashar Al-Lathif ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish Digital

Beli E-Book Lain dari Deepublish Digital