Deepublish Digital Store

E-Book Bahasa Arab untuk Dasar

Detail Ebook

Penulis
Drs. Endan Hamdan Ridwan, M.Pd.I.
Halaman
x, 123 hlm
Tahun Terbit
2024

Penerbit
Deepublish Digital

Beli Buku

Sinopsis Buku

E-Book Bahasa Arab untuk Dasar

Dalam penyusunan buku bahasa Arab ini penulis sengaja berusaha ingin memotivasi  peserta didik sebagai pemula dalam belajar bahasa Arab agar tertarik dan lebih senang mempelajarinya guna menyongsong masa depan dalam belajar bacaan dan tulisan pada penggunaan kalimat. Penulis menelaah dari buku-buku bahasa Arab lain yang generalisasinya diarahkan pada tulisan dan bacaan sesuai dengan Kurikulum Madrasah tahun 2013 yang disempurnakan, tapi yang lebih penting lagi selain membaca, menyimak dan menulis adalah ke arah muhadatsah (percakapan) agar peserta didik dibiasakan sedikit-sedikit untuk mampu kalamul arobiyah (berbicara). Penulis berharap semoga buku ini dapat membantu proses pembelajaran bahasa Arab bagi pemelajar tingkat dasar, baik di diniyyah maupun pesantren.

E-Book Bahasa Arab untuk Dasar ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish Digital

Beli E-Book Lain dari Deepublish Digital