Deepublish Digital Store

E-Book Mengupas Konsep Manqul Musnad Muttasil dalam Perspektif Ibn Hajar Al-Ashqalani

Detail Ebook

Penulis
Moh. Mas’al, S.H.I., M.Ag.
Halaman
vi, 67 hlm
Tahun Terbit
2022

Penerbit
Deepublish Digital

Beli Buku

Sinopsis Buku

E-Book Mengupas Konsep Manqul Musnad Muttasil dalam Perspektif Ibn Hajar Al-Ashqalani

Autentisitas hadis telah menjadi topik menarik dan menjadi perbincangan serius di kalangan ulama’ hadis, mulai dari zaman Nabi maupun generasi setelahnya. Karenanya konsep manqul musnad muttasil di LDII tetap dipertahankan agar keaslian ajaran Islam tetap terjaga dari generasi awal dan setelahnya. Dengan ditekankan pada proses pengajaran hadis melalui guru yang mempunyai isnad sampai kepada nabi. Buku ini mengkaji akan konsep manqul musnad muttasil di LDII dalam perspektif Ibn Hajar al-Asqalani juga implikasi terhadap kajian ulama’ hadis secara umum juga di kaitkan dengan perubahan zaman di era modern saat ini.

E-Book Mengupas Konsep Manqul Musnad Muttasil dalam Perspektif Ibn Hajar Al-Ashqalani ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish Digital

Beli E-Book Lain dari Deepublish Digital